.
جمعه 17 آذر 1402   15:32:52
.
.

مدیریت ایمنی،حفاظت پرتوی و مجوزات

معرفی مدیریت ایمنی، حفاظت پرتویی و مجوزات
این مدیریت دارای چهار زیر شاخه ایمنی پرتویی، ایمنی صنعتی، فیزیک بهداشت و اخذ مجوزات بوده و دارای شرح وظایف زیر می‌باشد:

 •  پیاده‌سازی و اجرای مسوولیت‌های بیان‌شده در سندهای INRA در حوزه فیزیک بهداشت، ایمنی و حفاظت پرتویی؛
 • تعامل با تأسیسات و مراکز زیرمجموعه برای اجرای وظایف در حوزه فیزیک بهداشت و ایمنی؛
 • تدوین شاخص‌های مهم و موثر بر ایمنی تاسیسات و فعالیت‌های پرتویی و غیرپرتویی زیرمجموعه؛
 • تدوین برنامه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت به‌منظور استقرار و پیاده‌سازی بهره‌برداری ایمن از تاسیسات و کاهش مخاطرات در مجموعه تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه؛
 • الزام تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه به تدوین روش‌های بهره‌برداری ایمن از تاسیسات و ارتقای فرهنگ ایمنی؛
 • مدیریت تجهیزات و ابزارهای حفاظت پرتویی و فردی در تمام تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه؛
 • نظارت بر تهیه و تدوین مستندات ایمنی (پرتویی و غیرپرتویی) شامل آیین‌نامه‌ها، راهنماها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها؛
 • تدوین و اجرای برنامه‌های بازرسی، ارزیابی و نظارت بر ایمنی تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه؛
 • نظارت بر کنترل سلامتی کارکنان پرتوکار شرکت در تمام مراحل (بدو استخدام، دوره‌ای، حوادث و بازنشستگی)؛
 • تشکیل کمیسیون‌های تشخیص و تعیین گروه و درصد پرتوکاری کارکنان شرکت و فعالیت‌های زیر‌مجموعه؛
 • کنترل انطباق طرح‌ها و پروژه‌ها با معیارها و خواسته‌های مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و نیز ضوابط و استانداردهای ایمنی پرتویی بین‌المللی؛
 • نظارت بر آمادگی در شرایط اضطراری تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه؛
 • اخذ مجوز در تمام مراحل کاری (طراحی، احداث، ساخت، پیش‌راه‌اندازی و تست، بهره‌برداری و ازکاراندازی) برای طرح‌ها، پروژه‌ها، تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه و نیز متقاضیان خارجی در راستای این موضوعات؛
 • طراحی، تدوین و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی در زمینه‌های ایمنی و حفاظت پرتویی و نیز حوزه‌های تخصصی مرتبط با تاسیسات پرتودهی؛
 • ارزیابی ریسک‌ها، تهدیدات و مخاطرات پرتویی تاسیسات و فعالیت‌های زیرمجموعه

ساختار سازمانی
 

اهداف
هدف ایمنی (پرتویی و غیرپرتویی) این است که علاوه بر تامین و ارتقاء عالی ترین درجه ممکن وضع  سلامت جسمی روانی و اجتماعی کارکنان و جلوگیری از  بیماری و حوادث شغلی، حفاظت از مردم و محیطزیست از اثرات مضر پرتوهای یونساز را نیز تامین نماید. این هدف صرفاً باید بدون محدودکردن فعالیت تاسیسات یا انجامدادن فعالیت‌هایی که سبب افزایش ریسک‌های پرتویی می‌شود به‌دست آید. 

مأموریت
استقرار و به‌کار بردن یک سیستم مدیریت ایمنی مؤثر به منظور یکپارچه‌سازی الزامات ایمنی، هماهنگ با سایر الزامات نظیر عملکرد انسانی، کیفیت و امنیت، در راستای تحقق اهداف شرکت می‌باشد.




 

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login