.
سه‌شنبه 12 مهر 1401   23:51:49
.
.

مدیریت حوزه مدیر عامل و روابط عمومی شرح وظایف
مدیریت حوزه مدیر عامل و روابط عمومی:

* برنامه ریزی بمنظور انعكاس اهداف، سياست ها، فعاليت ها، برنامه ها به مراجع ذیربط .
*  گردآوری، جمع بندی، تحليل نظرها، ديدگـاهها در زمـينه فعاليتـهای شركت و ارائه به مديريت .
*  برنامه ریزی و هماهنگی بمنظور برگزاری مطلوب جلسات مدیر عامل .
*  برقراری ارتباط، تعیین وقت ملاقات و پاسخگویی به مراجعه کنندگان و تماس گیرندگان درخصوص امور جاری .
*  دریافت مکاتبات، طبقه بندی آنها و برنامه ریزی بمنظور اخذ دستور مدیر عامل و ارجاع به واحدهای ذی ربط .
*  ثبت و نگهداری مکاتبات محرمانه .
*  تلاش برای تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و زمينه سازی برای برقراری ارتباطات بين آنان.
*  تدارك تمهيدات و اقدامات لازم برای راهنمايی ارباب رجوع و تسهيل دسترسی به مراكز و مسئولان شركت .
* تلاش در جهت استفاده از تكنولوژی های نوين اطلاع رسانی .
* تهيه و تنظيم اطلاعات پايه ای از شركت برای ارائه به مراجع ذيربط .
* اقدام درجهت تنوير افكار عمومی از طريق ارسال جوابيه، اصلاحيه و تكذيب به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .
*  برنامه ریزی جهت برگزاری سميـنارها و گردهمايی تخصصی و عـمومی شركت
*  مشاركت در برگزاری سمينارها و گردهمايی تخصصی و عمومی شركت .
*  پوشش تبليغی ساختمان ها و فضاهای عمومی شركت در گراميداشت ايام و مناسبت های ويژه .
*  برنامه ريزی نمايشگاه ها ( سالانه، دائمی و .. ) در خارج و داخل كشور
*  سنجش افكار عمومی درون سازمانی به منظور بازيابی مسائل و ارائه راه كارهای مناسب به مديريت .
*  طراحی و اجرای نظام گردآوری پيشنهادهای كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هر چه مؤثرتر در بهبود جريان امور شركت
*  برنامه ريزی در جهت ساماندهی اطلاعات موجود فعاليت های شركت از طريق فيلم، عكس، نوار .
*  برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذيربط در شركتهای زيرمجموعه به منظور انجام وظايف محوله .
*  انجام ساير وظايف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

 

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.