.
جمعه 17 آذر 1402   16:38:08
.
.

سامانه های پرتودهی

سامانه پرتودهی گاما تهران
مرکز پرتو فرآیند ایران مرکزی(یزد)
مرکز پرتو فرآیند شمالغرب (بناب)
مرکز پرتو فرآیند نوین (قزوین)

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login