.
چهارشنبه 13 مهر 1401   00:01:18
.
.

سامانه های پرتودهی

سامانه گامای تهران
 
 
سامانه پرتودهی گامای سایت شهید شهریاری مستقر در تهران بیش از سه دهه است که مسئولیت استریل کردن و رفع آلودگی میکروبی به روش پرتودهی را برای محصولات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی، انواع محصولات غذایی وگیاه داروها را برعهده دارد و در راستای کنترل کیفی خدمات خود از آزمایشگاه های میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی مواد غذایی، دزیمتری و پلیمر بهره میگیرد.
  


سامانه پرتودهی الکترون یزد