.
پنجشنبه 3 اسفند 1402   22:13:24
.
.

پروژه‌های جاری

در سال‌های اخیر پروژه‌های تحقیقاتی متعددی در مجتمع پرتوفرایند شمال‌غرب کشور(بناب) انجام شده است که برخی از آنها علاوه بر دستیابی به دانش فنی مرتبط، دستاوردهای خوبی را نیز در پی داشته‌اند، که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
طراحی و ساخت اولین سامانه پرتودهی پرتابل گاما
طراحی و ساخت  انواع اتاقک سربی و هات‌سل
تولید هیدرومالچ
تولید رنگ‌های مورد استفاده در نیروگاه‌‌های اتمی در مقیاس آزمایشگاهی
نمونه‌های آزمایشگاهی رنگ‌های مقاوم در برابر تابش با موفقیت در مجتمع پرتوفرآیند شمال‌غرب کشور (بناب) تولید شده است، و تست‌های مختلفی مانند ارزیابی اثرات تابش گاما، آزمايش اکتیوزدایی و آزمایش بررسی میزان هیدروژن تولیدی بر روی آنها انجام شده و کیفیت قابل قبول این رنگ‌ها تأیید گردیده است.
تولید گرافیت در مقیاس آزمایشگاهی
مجتمع پرتوفرآیند شمالغرب کشور ( بناب) با درک اهمیت ماده استراتژیک گرافیت، نسبت به تولید گرافیت گرید هسته‌ای اقدام کرده و با موفقیت به فناوری تولید این نوع گرافیت در مقیاس آزمایشگاهی دست پیدا کرده است.

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login