.
پنجشنبه 3 اسفند 1402   19:56:36
.
.

ارتباط با ما

مجتمع پرتوفرآیند شمال‌غرب (بناب)
آدرس: آذربایجان شرقی _ بناب ، کیلومتر ۷ جاده تبریز ، مجتمع پرتوفرآیند شمال غرب کشور (بناب)
تلفن امور مشتریان: ۰۴۱۳۷۷۸۰۲0۴
تلفن دفتر ارتباط با صنعت: ۰۴۱۳۷۷۸۰۲۰۷
دورنگار: ۰۴۱۳۷۷۸۰۲۰۵
رایانامه: IRAD_B@iradco.ir

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login