.
پنجشنبه 3 اسفند 1402   21:49:01
.
.

علمی و پژوهشیعلمی و پژوهشی

.

کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش‌های هسته‌ای 3

1401/4/1513:33
تعداد بازدید: 322 بار
  • كاربردهاي عملياتي راديواكتيويته و تابش‌هاي هسته‌اي
قالب‌هاي ساختاري بنيادين هستهها، پروتونهاي با بار مثبت(p)،با بار واحد منفرد بنیادی  1/ 606 × 10-19 كولن(C) و نوترون‌هاي بدون بار هستند. تعداد پروتون‌هاي هر هسته طبيعت شيميايي اتم را تعيين مي‌كند، يعني عنصر شيميايي كه اتمها به آن تعلق دارند را معين مي‌سازد و به عنوان عدد اتمی عنصر(z) شناخته ميشود. نوترون‌ها و پروتون‌ها تقریبا دارای جرم (m) یکسان بوده، نسبت جرمی در حدود mn / mp  در حدود 1/0014 است و99/95   درصد جرم داخلي اتم را تشكيل مي‌دهند. الكترون‌هاي اتمي تنها 0/05 درصد جرم داخلي اتم به حساب آمده ولي در ميان حجم ثابتي در حدود 1012 برابر  بزرگتر از حجم هسته حركت مي‌كنند، حجم اتم عملاً خالي از ماده اوليه بوده، ولي ميدان‌هاي وسيع الكتريكي بين ذرات باردار آنرا فرا گرفته‌اند. نيروي داخل هسته كه اجزاء آنرا كنار هم نگه مي‌دارد دارای برد بی‌نهایت کوتاه است و نيروي قوي هستهاي ناميده شده است. برهم‌كنش‌هاي شيميايي بين عناصر بوسيله نيروهايي كه الكترون‌هاي خارجي اتمها را درگير مي‌كند، انجام مي‌پذيرد، يعني آنهايي كه كمترين پيوند را با هسته‌هاي خود دارند. برعكس، بر قوانين راديواكتيويته نيروي داخلي هسته‌اي كه بسيار قوي‌تر از حالت برهمكنش‌هاي شيميا يي بوده و از اين برهمكنش‌ها جدا هستند حاكم مي‌باشد. اين كشف توضيح تقريباً كاملي از عدم وابستگي آهنگ فروپاشي راديواكتيو به كليه خصوصيات ماده راديواكتيو همچون دما، فشار يا حالت تراكم ارايه مي‌كند.
  • هسته‌ها، پايداري هسته‌اي و تابش‌هاي هسته‌اي
  • تولد ايزوتوپ‌ها
ايده دالتون در ارتباط با اوزان اتمي نيز با مشكلات روبرو شد . باگسترش روش‌هاي توزين، كشف گرديد كه حدود 20 درصد عناصر داراي اوزان اتمي بسيار نزديك ولي نه كاملاً اعداد صحيح هستند. به عنوان مثال، وزن اتمی فسفر برابر31 نبوده بلکه30/97، نزدیک به1 درصد کوچکتر از مقدار قابل انتظار است. اكثريت اوزان اتمي از نزديك‌ترين عدد صحيح با مقاديري كه به نصف يك واحد جرمي و حتي نزديكتر به صفر است تفاوت مي‌كنند. بعداً مشخص شد كه اكثريت عناصر داراي گونه تنهايي از اتم‌ها نيستند بلكه از دو نوع يا بيشتر گونه، تشكيل شده‌اند كه هرگونه نسبت توصيف شده‌اي از كل را نشان مي‌دهد.


منبع خبر: نام كتاب:كاربردهاي عملياتي راديواكتيويته و تابش‌هاي هستهاي
مترجمين: سيدپژمان شيرمردي
محمد قنادي مراغه


 
نسخه قابل چاپ

تمام حقوق وب سایت متعلق به شرکت توسعه کاربرد پرتوها می باشد.

login